We use cookies and analysis software to enhance your experience on this website and to ensure the website functions properly. By using this website you agree to the use of cookies. More information on data privacy & cookies..

C-QUADRAT ABSOLUTE RETURN ESG FONDY

Aktívny manažment - Fond C-QUADRAT Absolute Return ESG je celosvetovo rozptýlený investičný fond, ktorý je vhodný ako základná investícia pre každé portfólio. Ciele fondu sú nepretržitý prírastok majetku a čo najvyššia bezpečnosť dosiahnutá optimalizovaným rozptylom cez všetky triedy majetku a aktívnym manažmentom rizika. V dobrých trhových fázach sa kladie dôraz na optimalizáciu výkonnosti, v zlých fázach na ochranu pred stratami. Fond disponuje aktívnym riadením akciovej kvóty, ktorá môže predstavovať maximálne 50% majetku fondu.  Podľa §14 EStG i.V.m. §25 PKG je tento fond vhodný na krytie cenných papierov rakúskych penzíjnych rezerv. Deriváty môžu byť použité len v rámci §25 PKG.

Trvalosť – Pri výbere cenných papierov zohľadňuje investičný manažér o.i. tzv. ESG-kritériá, t.z., že sa snaží investovať do cenných papierov tých emitentov, ktorí spĺňajú určité minimálne normy v oblastiach ochrany životného prostredia, sociálna a dobrého podnikového vedenia.

Typ investora*