We use cookies and analysis software to enhance your experience on this website and to ensure the website functions properly. By using this website you agree to the use of cookies. More information on data privacy & cookies..

Investičný fond

Tímy C-QUADRAT Asset Management vo Viedni a Londýne sa špecializujú na kvantitatívne a diskrečné stratégie Absolute a Total Return.
Rozličné investičné stratégie a prístupy k riadeniu fondov ako aj expertízy rôznych špecialistov zaručujú rozmanité portfólio produktov.

Ponuka produktov C-QUADRAT zahŕňa kvantitatívne spravované fondy Total Return, diskrečne spravované akciové, dlhopisové a realitné fondy a tiež trvalo udržateľne spravované fondy Absolute Return.

Početné ocenenia a top hodnotenia medzinárodných ratingových agentúr svedčia o kvalite produktov C-QUADRAT.